Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Sierpień 2018

ROBOTY WYKONANE W SIERPNIU 2018:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Trasa Zasadnicza

17+500 - 17+550, p3, p4

Frezowanie

34+460 - 34+500

Oczepy żelbetowe

34+440 - 34+490

Materac geotechniczny

17+550 - 18+100

Nasypy w pasie rozdziału + pobocza

29+500 - 32+000

Nasyp pas rozdziału, pobocza

34+450 - 34+900

Budowa nasypu

25+300 - 25+500

Budowa nasypu

26+443 - 27+000

Budowa nasypu

21+950 - 22+100

Warstwa ulepszonego podłoża

25+300 - 25+500

Warstwa ulepszonego podłoża

26+443 - 26+494

Warstwa ulepszonego podłoża

34+450 - 34+900

Warstwa ulepszonego podłoża

36+000 - 36+050

Warstwa ulepszonego podłoża

21+950 - 22+100

Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

25+300 - 25+500

Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

33+900 - 34+400

Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

35+950 - 36+050

Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

17+950 - 18+100

Warstwa z kruszywa niezwiązanego

34+560 - 34+900

Warstwa z kruszywa niezwiązanego

33+900 - 34+450

Warstwa z kruszywa niezwiązanego

36+600 - 37+000

Warstwa z kruszywa niezwiązanego

21+950 - 22+050 JP

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna

17+550 - 18+100 JP

Pobocza z kruszywa łamanego

22+050 - 22+800

Pobocza z kruszywa łamanego

17+950 - 18+100

Roboty brukarskie

21+950 - 22+800

Roboty brukarskie

24+000 - 25+300

Roboty brukarskie

27+000 - 29+650

Roboty brukarskie

30+000- 33+900

Roboty brukarskie

34+800 - 36+500

Roboty brukarskie

17+550 - 18+100

Humusowanie

22+000 – 25+400

Humusowanie

29+600 - 32+050

Humusowanie

32+500- 33+900

Humusowanie

17+900, 19+300 str. P

Bariery energochłonne

18+100 – 25+300

Bariery energochłonne

29+600 - 31+500

Bariery energochłonne

33+060 - 33+900

Bariery energochłonne

17+500 - 24+000

Oznakowanie pionowe

22+050 - 24+800

Oznakowanie poziome

37+000 - 38+000

Rozbiórki elementów dróg

36+600 - 39+200

Demontaż barier

17+550 - 20+450

Budowa ogrodzeń

22+050 - 24+700

Budowa ogrodzeń

33+000

Budowa ogrodzeń

22+050 - 24+800

Hydrosiew

21+100 - 24+800

Umocnienie rowów geowłókniną

32+200 - 33+900

Układanie siatki przeciwerozyjnej

17+550 - 24+700

Oznakowanie pionowe

18+000 - 25+000 JL

Trasowanie linii segregacyjnych

17+500, 17+900 JP

Betonowe płotki naprowadzające dla płazów

17+930 - 17+980 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

18+032 - 18+105 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

21+955 - 22+043 str. P

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10 cm i II 9cm)

22+055 - 22+150 str. P

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10 cm i II 9cm)

32+622 - 37+800 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

33+876 - 34+248 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

33+878 - 34+388 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

34+180 - 34+391 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

 34+665 - 34+760 str. L przejazd awaryjny

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9cm)

34+607 - 34+760 str. L i P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

36+607 - 36+667 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

36+690 - 36+800 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

36+844 - 37+298 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

36+500 - 36+825 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

36+775 - 36+825 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

36+495 - 36+793 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

36+798 - 36+710 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9cm)

36+849 - 36+939 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

37+110 - 37+300 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

37+443 - 37+980 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

17+930 - 17+980 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

18+032 - 18+111 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

21+953 - 22+043 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

22+055 - 22+156 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

24+955 - 25+145 przejazd awaryjny

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

21+135 - 21+305 str. L przewiązka

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

33+855 - 34+233 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

33+852 - 34+123 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

36+493 - 36+810 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

36+854 - 37+223 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

37+223 - 37+420 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

37+447 - 37+980 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

17 +444 - 17+943 str. L i P

Warstwa ścieralna gr. 4cm

18+951 - 22+004 str. L

Warstwa ścieralna gr. 4cm

18+062 - 22+012 str. P

Warstwa ścieralna gr. 4cm

22+055 - 23+032 str. P

Warstwa ścieralna gr. 4cm

22+085 - 22+386 str. L

Warstwa ścieralna gr. 4cm

23+386 - 24+100 str. L

Warstwa ścieralna gr. 4cm

23+032 - 25+314 str. P

Warstwa ścieralna gr. 4cm

24+215 - 25+314 str. L

Warstwa ścieralna gr. 4cm

32+765 - 33+582 str. L

Warstwa ścieralna gr. 4cm

Droga lokalna P2

0+086 - 0+380

Wzmocnienie podłoża

Droga lokalna P3

Wymiana gruntu/Budowa nasypu/Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem/Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego/Roboty brukarskie

0+100 - 0+300

Rozbiórka brukowca/Wykop/Budowa nasypu

Droga lokalna P4 i P4A

P-4 1+900 - 2+517, P-4A

Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

P4A 0+000 - 0+075

AC16W grub.8 cm

Droga lokalna P7

0+000 - 0+760

Oczepy żelbetowe

0+220 - 0+700

Materac geotechniczny

0+220 - 0+700

Budowa nasypu

Droga lokalna P23

0+080 - 0+880

Materac geotechniczny

0+080 - 0+880

Budowa nasypu

Droga lokalna P9

0+400 - 0+550

Budowa nasypu

Droga dojazdowa P106

0+000 - 0+065

Materac geosyntetyczny

0+754 - 0+965

Materac geotechniczny

0+754 - 0+965

Budowa nasypu

Rozbiórka nasypu przeciążającego/Oczepy żelbetowe

Droga dojazdowa P109

0+000 - 0+480

Wymiana gruntu

Droga dojazdowa P110

Oczepy żelbetowe

0+550 - 0+750

Wzmocnienie gruntu T11

DS.-5

Wymiana gruntu

OUS Dworek

Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem/Roboty brukarskie

Węzeł Cedry

Ł02 0+000 - 0+330

Warstwa ścieralna gr. 4cm o uziarnieniu 0/11mm

Ło4 0+310 - 0+373

Warstwa ścieralna gr. 4cm o uziarnieniu 0/11mm

Węzeł Dworek

Roboty brukarskie

P6 Rondo

Oczepy żelbetowe

Rondo Dworek

Materac geotechniczny/Budowa nasypu

MOP Mała Holandia

Rozbiórka przeciążenia

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

ROBOTY KUBATUROWE

Budynek administracyjno - biurowy

Montaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych

Budynek administracyjno - biurowy

Roboty wykończeniowe ścian i sufitów ( GK + malowanie)

Budynek administracyjno - biurowy

Montaż armatury sanitarnej na obiekcie i zabudów stałych na obiekcie

Budynek administracyjno - biurowy

Elewacja na budynku

Budynek administracyjno - biurowy

Montaż obróbek blacharskich pokrycia dachowego

Budynek warsztatowo-garażowy

Montaż zabudów stałych na obiekcie

Budynek warsztatowo-garażowy

Roboty wykończeniowe ścian i sufitów ( GK + malowanie)

Budynek warsztatowo - garażowy

 Montaż instalacji wentylacyjnych wewn. + Instalacji sanitarnych

Budynek warsztatowo-garażowy

Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

Budynek warsztatowo - garażowy

Obróbki blacharskie i orynnowania

Budynek warsztatowo - garażowy

Szpachlowanie + GK + malowania

Budynek warsztatowo - garażowy

Elewacja na budynku

Budynek warsztatowo - garażowy

Prace posadzkarskie (płytki), posadzki żywiczne

Budynek warsztatowo - garażowy

Montaż armatury sanitarnej

Budynek warsztatowo-garażowy

Roboty posadzkarskie - płytki gresowe

Magazyn znaków

Posadzki żywiczne

Boksy składowania materiałów

Montaż daszków prefabrykowanych na ścianach

Magazyn soli

Instalacje elektryczne wewnętrzne

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

EKRANY AKUSTYCZNE

E6, E7

Montaż wypełnień

E9

Montaż konstrukcji wsporczej

E11,E3,E8.E1, E2

Montaż podwalin i wypełnień

E1, E3

Montaż konstrukcji wsporczej oraz betonowanie głowic

E10

Fundamenty palowe/Montaż konstrukcji

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

MOSTY

MA-01

 MA-01 - nitka lewa

Frezowanie izolacji płyty ustroju

Izolacja MMA na płycie ustroju

 P1 i P3 - Formowanie i odbudowa stożków

 Zwieńczenie ścianek szczelnych

Demontaż deskowania dylatacji P1 i P3

Demontaż deskowania kap chodnikowych

 Nawierzchnia z asfaltu lanego

 Nawierzchnio - izolacja kap chodnikowych

 Montaż bariery

 Montaż docelowy wpustów mostowych

 Montaż odwodnienia

 MA-01 - nitka prawa

Montaż kotew talerzowych - kapa dolna

Zbrojenie i betonowanie kapy dolnej

Frezowanie płyty ustroju pod izolację MMA

Montaż kotew bariery - kapa dolna

Demontaż deskowania dylatacji P1 i P3

Deskowanie i betonowanie murków skarpy przy P3

Demontaż deskowania kapy dolnej

 P1 i P3 - Formowanie i odbudowa stożków

 Zwieńczenie ścianek szczelnych

 Montaż krawężników zanikających przy P1 I P3

 Układanie krawężnika

 Nawierzchnio - izolacja na kapie dolnej 

 Umocnienie koryta kanału

 Umocnienie stożków przy P3 

 Montaż odwodnienia

TU-30

 Skarpowanie nasypu północnego pod roboty brukarskie/Montaż zabruku

 M-ż schodów skarpowych

WD-03

 M-ż zbrojenia na oczepie skośnym

 M-ż desek gzymsowych na oczepie skośnym 

 Zbrojenie i deskowanie oczepów murów oporowych 

 Antykorozja

 Izolacja MMA pod kapami chodnikowymi

 Montaż kotew talerzowych

 Układanie krawężników

 Zbrojenie kap chodnikowych

 Montaż kotew do barier

 Beton oczepów murów etap 1

WD-04

 Antykorozja

 Roboty brukarskie

MD-05

 Betonowanie płyty przejściowej P1

MA-06

 Beton wyrównawczy płyty P2P/Izolacja betonu ochronnego P2P

 Beton ochronny płyty P1P 

 Przygotowanie powierzchni pod asfalt lany 

 Izolacja betonu ochronnego 

 Układanie papy p.p. P1P

 Montaż desek gzymsowych 

 Izolacja ustroju 

 Ustawianie krawężników

 Montaż kotew talerzowych

 Nawierzchnia z asfaltu lanego

 Asfalt lany warstwa wiążąca nitka prawa i lewa

 Asfalt lany warstwa ścieralna nitka lewa

 Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

 Krawężniki na dojazdach jezdnia prawa

WA-08

 Zbrojenie kap chodnikowych

 Montaż desek gzymsowych

 Ustawianie krawężników zanikających za P1

 Izolacja MMA w jezdni

MA-09

 P1

 Układanie papy na płytach przejściowych/Montaż dylatacji, dozbrajanie i deskowanie wnęk

 P1-P13 J.L.

 Żywica na kapach-przygotowanie powierzchni + warstwa gruntująca

 P2-P12

 Antykorozja betonu- przygotowanie powierzchni- filary, ustrój J.L.

 P2-P12

 Antykorozja betonu- malowanie powierzchni- filary, ustrój J.L.

 P3-P6 J.L., P9-P12 J.L.

 Śrutowanie pod izolację MMA w jezdni

 P1-P9 J.L..,P9-P12 J.L.

 Izolacja MMA w jezdni

 P9-P12 J.L.

 Śrutowanie pod izolację MMA w jezdni

 P3-P9 J.P. P9-P13 J.P.

 Śrutowanie pod izolację MMA pod kapami

 P1-P6 J.P. P9-P13 J.P.

 Izolacja MMA pod kapami

 Kapy nitka prawa

 Wiercenie otworów pod deski gzymsowe

 Kapy nitka prawa

 Montaż desek gzymsowych

 Kapy nitka prawa

 Montaż krawężników

 Kapy nitka prawa

 Frezowanie cieku

 Kapy nitka prawa

 Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

 P12-P13

 Antykorozja betonu- malowanie ustrój

 P13/P

 Montaż dylatacji, dozbrajanie i deskowanie wnęk

 P13

 Zasypka za przyczółkiem i formowanie stożków

 P13

 Wykonywanie izolacji ścianki zaplecznej i skrzydeł

 P13

 Beton podkładowy pod płyty przejściowe

ROBOTY HYDROTECHNICZNE

 Nabrzeże

 Wypełnianie Big Bag-ów C12/15

 Umocnienie podpór

 Prowadzenie prac czerpalnych

 Podpora 9

 Roboty ziemne

"małe" pole refulacyjne

 Wywóz urobku z "małego" pola regulacyjnego

 MA 09 - podpora 9

 Czyszczenie terenu pod materace oraz brzegu

 MA 09 - podpora 9

 Wykonanie materaca brzegowego

 MA 09 - podpora 9

 Dostawa faszyny, wykonanie materacy faszynowych wraz z ich zatopieniem

 MA 09 - podpora 9

 Zabicie pali z rur stalowych 159/8.0mm

 MA 09 - podpora 9

 Wykonanie narzutu kamiennego pomiędzy materacami a palisadą

 MA 09 - podpora 8

 Wykonanie podsypki piaskowej, zagęszczenie, ułożenie geowłókniny, ułożenie narzutu kamiennego

 MA 09 - podpora 3

 Wykonanie podsypki piaskowej, ułożenie geowłókniny, ułożenie narzutu kamiennego

 MA 09 - podpora 2

 Ułożenie geowłókniny, ułożenie narzutu kamiennego

 MA 09 - podpora 1

 Wykonanie zbrojenia - skrzydełko zamykające

MA-09 ist.

 Piaskowanie szyny na P9 30-90mb strona południowa

 Mycie i malowanie P9 60-90mb strona południowa

 Rozbudowa rusztowań 60-90mb strona północna

 Rozbudowa rusztowań dla dylatacji między P9 a P8

 P5/P6 - mycie ustroju

 P5 - Prace malarskie

 Usuwanie starych powłok z betonu na podporze 13

 Czyszczenie chodników pod nową żywicę na przęśle 1,2,3,4 

 Montaż rusztowań na przęśle 9

  Malowanie balustrad na całej długości - strona północna

 Mycie P8 strona południowa

 Prace malarskie na P8 strona południowa

 Prace malarskie na przęśle 5 i 6.

WA-10

 Szalowanie i betonowanie wnęk przy dylatacjach

 Montaż desek gzymsowych na skrzydełku

 Deskowanie, zbrojenie i betonowanie gzymsu na skrzydełku

 Deskowanie i betonowanie dylatacji - nitka prawa

 Deskowanie i betonowanie płyty przejściowej P1L

 Beton kap chodnikowych i dylatacji

 Rozbiórka podestów roboczych pod kapami

 Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej P1P

 Zbrojenie, deskowanie i ustawianie desek gzymsowych skrzydełka P2P

WD-11

 P1/P - Betonowanie oczepu muru oporowego/Pielęgnacja betonu/Rozszalowanie

 Żywica na kapach chodnikowych

 Wypełnianie szczelin sikaflexem 

 Izolacja na zimno betonu ochronnego płyty przejściowej P4

 Wymiana uszkodzonego łożyska 

 Izolacja MMA pod kapami w strefach dylatacyjnych/Zbrojenie kap chodnikowych w strefach dylatacyjnych 

 Montaż bariery na kapie wschodniej bez strefy dylatacyjnej

 Demontaż podbudowy z kapy wschodniej w przęśle 3-4

 Montaż krawężników i desek gzymsowych kapy w strefie dylatacyjnej

 Montaż kotew pod bariery w strefach dylatacyjnych

MA-13

 Montaż belek typu T 

 Piaskowanie belek

 Dozbrajanie poprzecznic

 Montaż rur osłonowych pod kolektor poprzecznicy P2 i P1

 Montaż listwy pod belki 

 Beton podkładowy pod płytę przejściową P1P 

 Szalowanie i zbrojenie ustroju nitki lewej i prawej 

 Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ustroju nitki lewej 

 Montaż kotew talerzowych na nitce lewej i prawej

 Demontaż ścianki tymczasowej na podporze P1

 Układanie izolacji z papy pod płytę przejściową P1P

 Montaż rur osłonowych pod wpusty i sączki 

 Zasypka pod płytę przejściową P2L

WD-14

 Betonowanie kap chodnikowych 

 Montaż muru oporowego P1 i P4 

 Zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty przejściowej P1

 Wypełnianie sikaflexem krawężników i desek gzymsowych 

 Wypełnienie sikaflexem dylatacji w kapach chodnikowych 

 Beton ochronny płyty przejściowej P1 – etap 1

 P1L - Montaż desek gzymsowych na murze oporowym i zbrojenie oczepu na murze oporowym

 Montaż desek gzymsowych na murze oporowym P1P

 P4 - Szalowanie i betonowanie betonu podkładowego pod płytę przejściową/ Izolacja z papy pod płytę przejściową/Zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty przejściowej/Zalewka trwale plastyczna przy płycie przejściowej 

 P1 - Zalewka trwale plastyczna przy płycie przejściowej/Izolacja z papy na płycie przejściowej 

 Nawierzchnia chemoutwardzalna chodników bez stref dylatacyjnych

 Szalowanie betonu ochronnego na płycie przejściowej P1 etap II

WA-12

 Śrutowanie powierzchni pod izolację MMA na nitce prawej 

S.C.-02

 Deskowanie i betonowanie oczepu muru oporowego/Izolacja oczepu muru oporowego/Rozbiórka deskowania oczepu

PZ

1L

Zbrojenie i betonowanie płyt najazdowych

5

Umocnienia z kostki kamiennej w pasie rozdziału i przy kapach

7

Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych/Izolacja na zimno płyt przejściowych/Śrutowanie powierzchni pod izolacje MMA

P110

 Pogrążanie ścianki szczelnej SCS-106

MD-27

 Wbijanie ścianek szczelnych 

 Przełożenie kolidującego kabla energetycznego

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

BRANŻE

Montaż wylotów na przykanalikach, km 17+500 do 36+700

Regulacja krat na wpustach deszczowych 17+200 do 36+700 

Kolizje 106 B i 107 C z przykanalikami przy MA-09 L+P

Kanalizacja deszczowa kolizja 110 A i 110 B

Kanalizacja deszczowa DK 7 (Dworek)

Budowy kanalizacji deszczowej i przykanalików km 33+900 do 34+600 w rejonie MA 13

Melioracje

Wykaszanie rowów melioracyjnych

Mechaniczna konserwacja rowów melioracyjnych

Humusowanie z obsiewem rowów melioracyjnych

Budowa przepustu PD-02-017

OUS

Zakończenie budowy sieci kanalizacji deszczowej

Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Kontynuacja robót przy zbiorniku ZR 3

Roboty teletechniczne

25+160 - 25+220

Kanalizacja 4xHDPE110/posadowienie studni SKM3

26+460

Kanalizacja 4xHDPEp110

27+300

Kanalizacja 4xHDPEp110

32+200 - 33+600

Kanalizacja 4xHDPE110/posadowienie studni SKM3

35+600 - 35+700

Kanalizacja 4xHDPEp110

Roboty energetyczne

11SO

Budowa linii oświetleniowej OBW 01 02

OUS

Budowa linii kablowych oświetleniowych 9SO OBW 03 04 01

OUS

Montaż linii kablowej do zasilania kamery

OUS

Montaż zasilania oczyszczalni ścieków

10SO

Budowa linii kablowej oświetleniowej

8SO

Montaż lamp oświetleniowych - Trasa Główna

7SO

Montaż fundamentów kier. Mikoszewo

7SO

Montaż fundamentów kier. Gdańsk

7SO

Montaż lamp oświetleniowych łącznica kier. Gdańsk i Mikoszewo

Zasilanie meteo

Wykop pod linie kablową

Kolizja 4a i 5a

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych

Cedry Wielkie

Montaż linii kablowej SN 15KV/Przełożenie lamp oświetleniowych