Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Sierpień 2019

ROBOTY WYKONANE W SIERPNIU 2019:

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

P1

Humusowanie

P4

Humusowanie

P7

Humusowanie

P10

Humusowanie

P23

Humusowanie

P24

Humusowanie

P105

Humusowanie

P105a

Humusowanie

P105b

Humusowanie

P106

Humusowanie

P110

Humusowanie

S7

Humusowanie

P1

Porządkowanie terenów płaskich

P4

Porządkowanie terenów płaskich

P10

Porządkowanie terenów płaskich

P23

Porządkowanie terenów płaskich

P105

Porządkowanie terenów płaskich

P105b

Porządkowanie terenów płaskich

P106

Porządkowanie terenów płaskich

P4

Skarpowanie i humusowanie - zjazdy

P106

Zabezpieczenie skarp po intensywnych opadach deszczu

P105a

Zabezpieczenie skarp po intensywnych opadach deszczu

S7

Poprawa bruków oraz poboczy

S7

Udrożnienie i sprzątanie rowów drogowych

P23

Prace porządkowe

P110

Prace porządkowe

S7

Palisady

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

EKRANY AKUSTYCZNE

S7

Konstrukcja wsporcza i podwalina - usuwanie usterek

S7

Naprawa uszkodzonych elementów

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

 Roboty brukarskie

 Umocnienie koryta rzeki

MD-02

 Schody skarpowe

 Przygotowanie powierzchni do wykonania przeciwspadków

 Roboty brukarskie

WD-03 i WD-04

 Przygotowanie powierzchni i wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego

MD-05

 Umocnienie koryta rzeki

 Przygotowanie powierzchni i wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego

 Izolacja na zimno - oczepy

 Roboty brukarskie

MD-07

 Przygotowanie powierzchni i wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego

 Umocnienie koryta rzeki

MA-06

 Roboty brukarskie

 Umocnienie koryta rzeki

MA-09

 Przygotowanie powierzchni fundamentu P11 pod izolację

 Przygotowanie powierzchni betonu filarów P11 pod antykorozję

 Antykorozja powierzchni betonu filarów P11 

 Antykorozja powierzchni betonu ustroju P11 

 Montaż drobnych konstrukcji stalowych w skrzynce

 Montaż studni odwodniających umocnione skarpy

 Umocnienie skarp i stożków

 Schody skarpowe P1 i P13

 Betonowanie szczelin przy dylatacji i fundamencie P11 

MA-09 ist

 Odkuwanie dylatacji P1,P9,P13 - lewa strona

 Odkuwanie dylatacji P1 - prawa strona

 Usuwanie starych kotew pętlicowych i naprawa wykutych wnęk żywicą z piaskiem - strona północna (lewa)

 Bariery drogowe - wiercenie otworów pod kotwy - strona prawa

 Wdrażanie tymczasowej organizacji ruchu

 Antykorozja balustrad - strona prawa

 Wklejanie kotew pod słupki bariery - strona prawa

 Naprawa nawierzchnioizolacji chodnika lewego

MA-13

 Roboty brukarskie

WD-11

 Przygotowanie powierzchni i wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego

WD-14

 Schody skarpowe

 Przygotowanie powierzchni i wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego

 Roboty brukarskie

S.C.-02

 Umocnienie z kostki kamiennej przy podstawie muru

MD-27

 Roboty brukarskie

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

S7

Wykaszanie rowów

S7

Umocnienia przegród szczelnych brukiem kamiennym

S7

Wykonywanie koszy gabionowych na przepustach melioracyjnych

S7

Czyszczenie i wyprawianie studni

S7

Demontaż zasilania tymczasowego

P4

Naprawa uszkodzonego kanału technologicznego

MOP Mirówko

Budowa kanału technologicznego