Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Strona Główna

 Nazwa kontraktu:

 

BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22)

ODC. KOSZWAŁY (DK NR7, W. KOSZWAŁY) – ELBLĄG

(Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO)

 

 

 

Numer umowy: 190/I-4/2015 z dnia 09.10.2015

Kwota kontraktowa: 1 642 440 982,07 zł (brutto)

Wartość całkowita projektu: 3 747 900 317,82 zł (brutto)

Numer Projektu: POIS.03.01.00-00-0018/16-00

Lata realizacji: 2015-2018

 

Projekt współfinansowany jest z Funduszu Unii Europejskiej w ramach "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" w wysokości 2 000 661 323,80 zł (brutto)


 

 

Schemat przebiegu inwestycji


 

 


 

Terminy realizacji kontraktu:


• 29.09.2015 r.   Podpisano umowę na Nadzór z Konsultantem Zakłady Budownictwa Mostowego – Inwestor Zastępczy S.A. 

• 9.10.2015 r. Podpisano Umowę na roboty budowlane z Wykonawcą Metrostav a.s., wg Umowy rozpoczynają się Roboty Budowlane.

• 15.10.2015 r. Inżynier Kontraktu przekazał Wykonawcy Teren Budowy

 

• 18.10.2016 r. Podpisano Umowę o dofinansowanie z Unii Europejskiej

 

 


 

 
 

Ostatnia aktualizacja strony: 17.09.2018 r.