Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Styczeń 2016

Opis robót zrealizowanych w styczniu 2016 roku:

 

1. Roboty drogowe:

 • Budowa placów składowych w: Cedrach Małych; Kiezmarku oraz Dworku
 • Dowóz materiałów na nasypy i platformy na place składowe.
 • Usunięcie reklam mało i wielkogabarytowych w granicach robót.
 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na drodze serwisowej w śladzie P-24 na wysokości  TZ km 29+900 – 31+900
 • Wycinka drzew na odcinkach:
 •           - km 27+000– 36+000

            - usuwanie karpin

 • Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych:

          - Dworek

          - Kiezmark

          - Zajazd przy Linawie

          - Stare Babki

 

2. Roboty mostowe

 

 • wykonanie platform pod roboty palowe – do końca miesiąca wykonano dla obiektów: WD-03, WD-04, WD-11, WD-14;
 • sprowadzenie kompletu pali do przeprowadzenia obciążenia próbnego na obiektach WD-03, WD-04 i WD-11.

 

3. Roboty branżowe

 

       Prace melioracyjne:

 • roboty przygotowawcze: Rów RA-10-1, Rów RA-10-2, Rów RD-5, Rów R-12 B1, Rów R-E15, rów RA-14
 • renowacja (Rów WZ)
 • realizacja: Rów RA-10-1, Rów R-12 B1, Rów R-E15, Rów RC-50, Rów RD-4, Rów R-B-23; Rów RA-29; Rów R-B-41-3; Rów RD-5a; Rów R-F1;
 • konserwacja Rów RA
 • mechaniczna konserwacja: RA
 • wykonanie: Rów R-F1, Rów R-D4

      Prace wodno-kanalizacyjne:

 • wykonanie wodociągu PW1
 • wykonanie: rura perspektywiczna PE 315
 • chlorowanie i próba: wodociąg