Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Styczeń 2017

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Trasa zasadnicza

26+569 - 26+850

Wzmocnienie podłoża - pale CFA + oczepy

20+085 - 21+660

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

21+660 - 24+820

25+354 - 25+562

30+300 - 30+850

30+850 - 30+987

30+987 - 31+470

 34+300 - 34+700

35+350 - 35+450

22+100 - 24+800

Wzmocnienie podłoża - oczepy

29+475 - 30+050

39+475 - 30-050

30+300 - 30+850

34+700 - 35+740

 18+100 - 18+900

Budowa materacy geosyntetycznych

24+900 - 25+345

28+765 - 29+200

29+475 - 29+700

18+100 - 18+900

Budowa nasypu

24+900 - 25+345

28+340 - 28+440

 29+200 - 29+350

17+700 - 17+950

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

 20+900 – 21+000

22+800 – 24+800

 25+300 – 25+350

30+550 - 31+600

36+027 - 36+600

19+700 - 19+900

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T02

20+500 - 21+000

Rozbiórka nawierzchni

32+500 - 32+675

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

30+550- 31+600

Rozbiórka nasypu

19+250 - 20+000

Wzmocnienie podłoża - dreny T02

27+600 - 27+960 Jezdnia Lewa

Wykonanie warstwy mrozoochronnej

22+600 - 24+000

Frezowanie nawierzchni bitumicznej

22+800 - 24+800

Roboty przygotowawcze: rozbiórka oznakowania pionowego, barier drogowych, poboczy/Wykonywanie wykopu z wywozem gruntu

30+800 - 31+600

Rozbiórka kruszywa łamanego i geosiatki/Rozbiórka nasypu

Droga lokalna P1

0+780 - 1+450

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

2+050 - 1+400

Budowa materacy geosyntetycznych

5+100 - 5+800

5+450 - 5+800

Budowa nasypu

0+800 – 1+400

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

5+800 - 8+000

Humusowanie

P1-B, P1-C, P1-D

Wzmocnienie podłoża typ T11 - roboty przygotowawcze

Droga lokalna P3

0+565 - 0+900

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

Droga lokalna P9

0+200 - 0+500

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

Droga lokalna P10

0+030 - 1+450

Wzmocnienie podłoża - oczepy

Droga lokalna P24

 0+300 - 1+700

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b + oczepy

0+000 - 0+300

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T01a

Łącznice

WDL02 WDL04

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

 WC-L01, WC-L03, WC-L02, WC-L04

Wzmocnienie podłoża - oczepy

Droga dojazdowa P105 B

0+000 - 0+813

Wzmocnienie podłoża typ T11 - prace przygotowawcze

Droga dojazdowa P106

0+550 - 0+700

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

Droga dojazdowa

P1-A, P1-B, P1-C, P1-D, P102

Wzmocnienie podłoża typ T11 - roboty przygotowawcze

Miejsca Obsługi Podróżnych

Mała Holandia

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

Mirówko

Obiekty Mostowe

 Dojazdy do WD-04 

Wzmocnienie podłoża - oczepy

Grodza G1

Pogrążanie ścianek szczelnych

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

P1/L

Zbrojenie i szalowanie korpusu

P2/P

Zbrojenie i deskowanie filarów

P2/L

Szalowanie i betonowanie filarów

P3/L

Szalowanie korpusu

P3/P

 Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu

MD-02

Zbrojenie kap chodnikowych/Betonowanie gzymsów skrzydeł/Montaż kotew pod bariery/Szalowanie kap chodnikowych/Montaż desek gzymsowych i krawężników na skrzydłach

WD-03

F2

Zbrojenie i szalowanie rygla

F3

Zbrojenie i szalowanie rygla

MD-05

P1

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu

P2

Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu

MA-06L

P1

Zbrojenie fundamentu

P2

Zbrojenie i deskowanie fundamentu

MD-07

P1

Zasypki

P2

Zasypki

Montaż desek gzymsowych/Montaż krawężników/Przedłużenie zwieńczenia ścianek szczelnych - betonowanie/Zbrojenie kap chodnikowych/Zasypki za przyczółkami/Montaż kotew pod bariery

WA-08

P1

Deskowanie i betonowanie fundamentu/Rozdeskowanie fundamentu/Zbrojenie deskowanie i betonowanie fundamentu skrzydeł/Zbrojenie korpusu

P2

Zbrojenie i szalowanie fundamentów skrzydeł

MA-09

P3

Zbrojenie, deskowanie oczepów

P4

Zbrojenie, deskowanie oczepów

P5

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie filarów na palach oczepów

P5/P

Deskowanie i betonowanie filara etap I/Rozdeskowanie filara etap I

P5/L

Demontaż deskowania filara II i III etap/Deskowanie ciosów/Demontaż podestu

P6

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie filarów na palach oczepów

P7

Zbrojenie oczepów/Deskowanie i betonowanie filarów na palach oczepów

P7/P

Montaż zbrojenia i deskowania filara

P8

Zbrojenie oczepów/Betonowanie filarów na palach oczepów

P8/P

Montaż zbrojenia filara

P9

Zbrojenie oczepów/Zbrojenie, deskowanie filarów

P9/L

Montaż zbrojenia deskowania i betonowania filara I etap

P10/P

Załadunek stali zbrojeniowej na barkę/Montaż zbrojenia fundamentu

P10/L

Montaż zbrojenia deskowania i betonowania fundamentu/Montaż zbrojenia i deskowania filara

P10

Montaż wytyków pod dźwig

P11/L

Przygotowanie zbrojenia i prętów SAS pod starter nawisu/Montaż zbrojenia deskowania i betonowania fundamentu

P11

Wbicie dodatkowych dalb cumowniczych/Montaż wytyków pod startery

P12/L

Montaż zbrojenia filara I etap

H4

Zbrojenie, deskowanie filarów

H5

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie filarów

H6

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie filarów

H7

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie filarów/Wykop/Betonowanie chudziaka

H8

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie filarów

H18

Zbrojenie deskowanie i betonowanie fundamentu

H19

Zbrojenie deskowanie i betonowanie fundamentu

Montaż MSS/Zbrojenie i betonowanie obciążników MSS/Dyżur lodołamaczy

WA-10

P1

Montaż zbrojenia, deskowania i betonowania fundamentów/Montaż zbrojenia korpusu

Wały p. powodziowe

Strona L

Wbijanie ścianki szczelnej

WD-11

P1

Zasypki fundamentów

F2

Betonowanie rygla/Demontaż podbudowy rygla/Izolacje fundamentów i filarów

F3

Rozszalowanie rygla/Przygotowanie podłoża pod izolację ławy i słupa/Izolacje fundamentów i filarów

F4

Izolacje fundamentów i filarów

WA-12

P1/L

 Rozdeskowanie korpusu/Deskowanie i betonowanie korpusu skrzydła

P2/L

 Deskowanie skrzydła/ Deskowanie korpusu /Betonowanie skrzydła

P2/P

Deskowanie i betonowanie korpusu

Wyciąganie ścianek tymczasowych

WA-12A

Zasypki za przyczółkami/Izolacja wsporników pod płyty przejściowe/Montaż prefabrykatów zbrojenia płyt przejściowych/Szalowanie i betonowanie płyt przejściowych

WD-14

F2

Zbrojenie szalowanie i betonowanie rygla/Rozszalowanie rygla

F3

Zbrojenie i betonowanie rygla

MD-28

Pogrążanie ścianek szczelnych

PZ

3

Zbrojenie i szalowanie lewych skrzydeł/Szalowanie i betonowanie prawych skrzydeł/Zbrojenie płyty zespalającej/Montaż prefabrykatów

4

Szalowanie i betonowanie płyty dennej południowej i zespalającej/Zbrojenie i deskowanie skrzydeł południowych/Montaż prefabrykatów/Zbrojenie skrzydeł południowych/Zbrojenie płyty dennej północnej/Izolacje/Zbrojenie płyty zespalającej

6L

Zasypki

TU-30

Montaż zbrojenie płyty zespalającej prefabrykaty

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

Droga P-24

Przepust drogowy

L01/L03

Przepust drogowy - wykop i skucie pali + ułożenie oczepów

PD-01-024

Przepust melioracyjny

PD-01-038

Przepust melioracyjny/Materac

PD-01-020, PD-01-038

Wykop i skucie pali

Kanalizacja deszczowa 138C i 138D i 141C i 141D

 Odwodnienia

W102, W121

Kanalizacja deszczowa

PS-02-02

Ścianka tymczasowa

Kanał RC-16 dla PS-02-02

Wykonanie by-passu kanału RC-16 dla PS-02-02

PS-01-02

Wykop i skucie pali/Przepusty melioracyjne

PS-02-05/1

Prace przygotowawcze/Odwodnienie, przygotowanie pod oczepy

RH-31 i R-H

Podłączenie rowu

Przepust melioracyjny istn RC-41 dn 800

Przepust melioracyjny

22+600

Budowa kanału technologicznego 4xHDPE110

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Roboty związane z realizacją Umowy nr 134/I-4/WR/2016 z dnia 09.09.2016r. - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na odcinku Koszwały-Cedry Małe

P3

Pompowania

Ł23

Kanalizacji sanitarna

Ł17 - Ł18

Kanalizacji sanitarna