Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Styczeń 2018

Tydzień 1

Kiezmark - otaczarnia, wytwarzanie masy i załadunek masy na samochód

 

Tydzień 2

Wbijanie ścianek szczelnych przy kanale WZ

 

 

Tydzień 3

Nowa organizacja ruchu - przejazd nowo otwartym odcinkiem trasy S7 (jezdnia lewa)

 

Tydzień 4

Betonowanie segmentu S2/7 nitki prawej obiektu MA-09