Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Styczeń 2018

Tydzień 1

Kiezmark - otaczarnia, wytwarzanie masy i załadunek masy na samochód

 

Tydzień 2

Wbijanie ścianek szczelnych przy kanale WZ