Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Styczeń 2018


Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Trasa zasadnicza

29+980 – 30+250

 

Pale przemieszczeniowe 

20+100

Oczepy pali przemieszczeniowych

21+000 - 21+050

35+750 - 36+607

17+750 - 20+080

Materac geosyntetyczny

26+494 – 26+548

31+500 + 31+740

29+980 – 30+250

Wykop

17+550 - 17+950

Budowa nasypu

18+100 - 18+900 pas rozdziału

18+900 - 19+250 pas rozdziału

19+400 - 19+700

26+443 + 26+494

26+548 - 27+000

28+480 - 28+900

29+000 - 30+050 strefy przed i za PZ5

17+550 - 17+950

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

21+100 - 21+400

22+700 + 22+900

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

19+740 - 20+050

Rozbiórka nasypu przeciążeniowego

18+100 - 18+900 ściek w pasie rozdziału

Roboty brukarskie

20+100 - 20+900 ściek pas rozdziału

18+100 – 18+900 pas rozdziału

Humusowanie

20+100 - 20+900 pas rozdziału

22+700 - 24+000 pas rozdziału

26+700 - 28+000

28+400 - 28+875 pas rozdziału

22+700 - 24+500

Bariery energochłonne

26+700 - 27+000

27+000 - 29+600

28+512 - 28+560 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

28+513 - 28+556 str. P

28+513 - 28+556

AC22P grub.7cm

26+700 - 26+750 Dworek przewiązka

05+815 - 05+850 Dworek przewiązka

AC16W grub.5 cm

29+980 – 30+080

Frezowanie nawierzchni

29+980 - 30+250

Rozbiórka podbudowy

Droga lokalna P6

Zatoka autobusowa

Oczepy pali przemieszczeniowych

Droga lokalna P8

0+640 - 0+770

Wzmocnienie podłoża w technologii T08b

Droga lokalna P23

0+080 - 0+120

Wymiana gruntu

Droga lokalna P24

0+400 - 0+700

Budowa nasypu

0+470 - 0+700

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

1+500 - 2+040

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

01+052 - 01+730

AC22P grub.7cm

Dworek przewiązka 01+050 - 01+101

AC22P grub.7cm

Droga dojazdowa P106

Rozbiórka nasypu przeciążeniowego

Wzmocnienie podłoża w technologii T11

Budowa nasypu przeciążającego

Droga dojazdowa P107B

Wzmocnienie podłoża w technologii T11

Droga dojazdowa P107C

Budowa nasypu

Droga dojazdowa P108

0+600 - 0+775

Wzmocnienie podłoża w technologii T11

Budowa nasypu

Droga dojazdowa P109

Wzmocnienie podłoża w technologii T08b

Droga dojazdowa P110

1+100 - 1+482

Wzmocnienie podłoża w technologii T11

1+700 - 2+000

Wzmocnienie podłoża w technologii T08b

Droga dojazdowa P110B

Wzmocnienie podłoża w technologii T08b

Droga dojazdowa P110C

Budowa nasypu przeciążającego

OUS

Roboty brukarskie

Zakres ronda DK7

Odhumusowanie

MOP Mała Holandia

Rozbiórka nasypu przeciążeniowego

Dworek

Wykop

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

ROBOTY KUBATUROWE

Budynek administracyjno - biurowy

Murowanie ścian działowych

Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych

Montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych

Wykonanie stropodachu

Roboty izolacyjne dachu

Roboty izolacyjne termicznych fundamentów

Budynek warsztatowo-garażowy

Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych

Roboty murowe parteru z gazobetonu osie 1-9

Roboty żelbetowe parteru osie 1-9

 Montaż bram na obiekcie

Montaż konstrukcji stalowej na dachu osie 1-9

Montaż konstrukcji stalowej osie 1-6

Montaż elementów wentylacji na dachu osie 9-13

Roboty izolacyjne termicznych fundamentów

Izolacje przeciwwilgociowe płyty fundamentowej

 

Wykonywanie sieci ciepłowniczej i gazowej

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

 Zbrojenie i betonowanie ustroju

 Zasypki za przyczółkami

 Montaż kotew talerzowych

 Rozdeskowanie stref zakotwień

 P1 i P3 - Zasypka za przyczółkami

WD-03

 Montaż zbrojenia i betonowanie ustroju

 Montaż kotew talerzowych

 Rozdeskowanie stref zakotwień

 Wciąganie kabli sprężających

 Demontaż deskowania wsporników

 Wykonanie naprawy

WD-04

 Przygotowanie wnęk po sprężeniu do zabetonowania

 Zbrojenie stref zakotwień

MA-06/P

 P1

 Zbrojenie przyczółka w osi podpory/Zasypka fundamentów/Zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu

 P2

 Izolacja/Zasypka fundamentu/Zbrojenie i deskowanie korpusu

WA-08

 Zbrojenie i deskowanie gzymsów na skrzydełkach

 Zasypki za P1 i P2

MA-09

  P1

 Zasypka stożka strona prawa

 T2

 Sprężanie et. I/ Zbrojenie i betonowanie et. II/Sprężenie et. II

 T2-T3

 Przejazd MSS

 T3

 Zbrojenie, zbrojenie i betonowanie et. I/Rozbiórka deskowania et. I

T3

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie et. II/Rozszalowanie etap II

T3-T4

 Przejazd MSS

T4

 Szalowanie i zbrojenie et. I

T4

 Montaż kabli sprężających

 P10/L - zwornik Z1

 Sprężanie + puszczanie hamulca na P3/Rozbiórka deskowania

Zwornik Z2/L

Sprężanie

 Zwornik Z3/L

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie

 H10, H11

 Zwalnianie podpór pomocniczych

 P11/L - W3 od str. Gdańska

 Cofanie wózka

 P11/L - W3 od str. Gdańska

 Opuszczanie podłogi

 

 P11/L - W4 od str. Elbląga 

 Demontaż wózka

  P10/P - W1 od str. Gdańska

 Zbrojenie wózka S2/2

  P10/P - W1 od str. Gdańska

 Roboty ciesielskie

  P10/P - W1 od str. Gdańska

 Betonowanie segm. S 2/2 - prawa nitka

  P10/P - W2 od str. Elbląga

 Wkładanie ścian wew. + stropu

  P10/P - W2 od str. Elbląga

 Zbrojenie i deskowanie S2/3

  P11/P - W4 od str. Elbląga

 Montaż wózka

 Podłogi wózków W3 i W4

 Ocieplanie deskowania styropianem na nabrzeżu

 P10/P S2/3

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie

 P10/P S2/4

 Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P10/P S2/5

 Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P10/P S2/6

 Roboty ciesielsko-zbrojarskie/Betonowanie

 P10/P S2/7

 Roboty ciesielsko-zbrojarskie/Betonowanie

 P10/P S2/8

 Wyjazd wózka + ustawianie/Mycie styków i czyszczenie deskowania

 P10/P S2/8

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie

 P10/P S2/9

 Wyjazd wózka + ustawianie/Mycie styków i czyszczenie deskowania

 P10/P S2/9

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie

 P11/P S3/1 et.III

 

 Rozbieranie deskowania 

 P11/P

 Montaż prętów SAS

 P11/P S3/2

 Montaż wózka + podnoszenie podłogi

 P11/P S3/2

 Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P11/P S3/3

 Montaż wózka + podnoszenie podłogi

 P11/P S3/3

 Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P11/P S3/3

 Wkładanie ścian + strop

 P11/P S3/4

 Roboty ciesielsko-zbrojarskie/Betonowanie

 P11/P S3/5

 Roboty ciesielsko-zbrojarskie/Betonowanie

 P11/P S3/6

 Wyjazd wózka + ustawianie/Mycie styków i czyszczenie deskowania

 P11/P S3/6

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie

 P11/P S3/7

 Wyjazd wózka + ustawianie/Mycie styków i czyszczenie deskowania

 P11/P S3/7

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie

  P12-P13

 Rozbiórka konstrukcji stalowej podparcia/Usuwanie stołków, rozszalunek/Odkopanie fundamentów pod podpory tymczasowe/Demontaż podpór tymczasowych NL/Montaż podpór tymczasowych NP.

 P13

Zasypka stożków

P4-P5/P

Izolacja MMA pod kapą lewą

Mur oporowy

 Montaż paneli Freyssisol

 Zasypki muru

WA-10

P2

Grunt zbrojony za podporą

WD-11

P1

Ścianka zapleczna – etap II - betonowanie/Rozbiórka deskowania/Izolacja ścianki zaplecznej

P2

Izolacja ścianek zaplecznych

P5

Szalowanie i betonowanie ścianki zaplecznej II etap//Rozbiórka deskowania

 

 Przygotowywanie powierzchni pod wpusty 

 

 Montaż podbudowy desek gzymsowych 

MA-13

P1

Pogrążanie pali docelowych na podporze

P2

Pogrążanie pali docelowych na podporze

WD-14

 P1

 

 Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścianki zaplecznej etap I/Rozdeskowanie ścianki zaplecznej Etap I/Deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej Etap II/Rozdeskowanie ścianki zaplecznej Etap II 

 P4

 Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścianki zaplecznej Etap I/Rozdeskowanie ścianki zaplecznej Etap I/Betonowanie ścianki zaplecznej etap II/Rozszalowanie II etapu ścianki zaplecznej

 

 Rozbiórka deskowania 

 Iniekcja kabli sprężających

 Zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk stref zakotwień

MD-28

 Izolacja wspornika płyty przejściowej

 Przygotowanie pod montaż desek gzymsowych

PZ

1

Zasypka/Deskowanie płyty przejściowej

5

Wyciąganie ścianek tymczasowych/Zasypka pod płyty przejściowe

7

Pogrążenie ścianki szczelnej tymczasowej/Wykop

 

 

Śrutowanie powierzchni ustroju pod MMA 

Wał Wiślany Lewy

Jezdnia prawa: Zbrojenie deskowanie i betonowanie płyty II/Zbrojenie i deskowanie płyty I

Jezdnia prawa: Zbrojenie i deskowanie oczepu

Jezdnia lewa - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty II/Beton podkładowy pod płyty najazdowe/Zbrojenie i deskowanie płyt najazdowych

Objazd tymczasowy

Szalowanie umocnienia brzegu mostu nad kanałem Linawy w ciągu DP2329G

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

17+500

Kanał technologiczny, kanalizacja 4xHDPE110

24+950 - 25+050

Kanał technologiczny, kanalizacja 4xHDPE110

25+100 - 25+220

Kanał technologiczny, kanalizacja 4xHDPE110

25+050

Kanał technologiczny, Posadowienie studni SKM-3

20+900

Kanał technologiczny, Posadowienie studni SKM-3

21+350

Wykonanie wykopu pod linię kablową obw 03 S01/Wykonanie fundamentów

21+350 TG

Wykonanie przecisków obw 04 S01

35+350

Demontaż i montaż linii SN 15Kv

Dworek - rondo tymczasowe

Montaż słupów oświetleniowych tymczasowych/Podwieszenie linii tymczasowej oświetleniowej - wykonanie oświetlenia

 17+700 do 18+000

 

 

 

 Przykanaliki

 

 

 

 

19+240 do 19+500 

21+000 do 21+400 

22+050 do 22+700 

24+800 do 25+300 

Rejon WD 11, km 28+400 do 28+900 

 33+130 do 33+600

18+100 do 19+400

Regulacja krat na wpustach deszczowych

23+000 do 24+800

34+118 TG

Budowa przepustu PS-02-05

OUS

Budowa kanalizacji sanitarnej

Kontynuacja budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami

ZR-3

Wykop