Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Styczeń 2019

ROBOTY WYKONANE W STYCZNIU 2019:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

DROGI

P8

Wykonanie platformy roboczej/Wzmocnienie podłoża T08b pale przemieszczeniowe

P2

Wykop

P1B

Wzmocnienie gruntu

P2

DS.-1

P107a

P105a

P6

P23

P23

Wykonanie nasypu

P2

DS.-1

P110

Wykonanie nasypu ( pobocza + zjazdy)

P108

P107C

P107

P102

P106

P8

Wykonanie nasypu, zjazdy

DS.-5

Skarpowanie

P110

P24

Skarpowanie, humusowanie - zjazdy

OUS

Roboty brukarskie

P1

17+550 - 24+000

Wykonanie palisad

MOP Mała Holandia

Rozbiórka przeciążenia

P6

Frezowanie nawierzchni

P2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

S7

Nasadzenia - realizacja drobnych prac zaległych (np.: palikowanie)

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

ROBOTY KUBATUROWE

Magazyn Soli

Okładzina wewnętrzna ścian

Magazyn Soli

Montaż bramy wjazdowej

Magazyn Soli

Technologia wytwarzania soli

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

BRANŻE

Budowa ujęcia wody U-01-01

Obruki przepustów melioracyjnych

Wykopanie rowu melioracyjnego wzdłuż drogi P-110 PI 168

Regulacja krat na wpustach deszczowych 17+200 do 36+700 - drogi serwisowe

Montaż wylotów na przykanalikach, km 17+500 – 36+700 – drogi serwisowe

Budowa przepustów na rowie R-P-109, R235, R234

Budowa przepustów drogowych na drodze P-6 0+468 i 0+536

Budowa przepustów w drodze P-110 P-8

Zakończono budowę przepustu PD-02-016c i PD-01-036

Zakończono budowę kanalizacji deszczowej kol. W110 W164 W165

Roboty teletechniczne

OUS Dworek

Posadowienie studni SKR-2

OUS Dworek

Budowa kanalizacji 2xHDPE110

34+600 - 34+880

Budowa ciągu XzTKMDXpw 10x2x0,6 + HDPE40

35+000 - 35+200

Budowa ciągu XzTKMDXpw 10x2x0,6 + HDPE40

Roboty energetyczne

Cedry Małe

Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami

Cedry Małe

Wykop pod linię kablową SN-15kV do 1ST

MOP Mała Holandia

Wykop pod linię kablową SN-15kV zas.

MOP Mała Holandia

Montaż linii kablowej SN 15kV

Cedry Małe

Diagnostyka kabli SN-15kV

MA-09

Instalacja wewnątrz mostu