Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Tydzień 1

2019.04.04 Demontaż podpór tymczasowych MA-09

2019.04.04 Demontaż podpór tymczasowych MA-09

2019.04.04 Demontaż podpór tymczasowych MA-09

2019.04.04 Demontaż podpór tymczasowych MA-09

2019.04.04 MD-27

2019.04.04 MD-27

2019.04.04 Naprawa powierzchni betonu wewnątrz ustroju skrzynkowego MA-09

2019.04.04 Naprawa powierzchni betonu wewnątrz ustroju skrzynkowego MA-09

2019.04.04 Roboty wykończeniowe P2

2019.04.04 Roboty wykończeniowe P2

2019.04.04 Układanie warstwy bitumicznej P2

2019.04.04 Układanie warstwy bitumicznej P2

2019.04.04 Roboty brukarskie na OUS

2019.04.04 Roboty brukarskie na OUS

2019.04.04 Układanie chodnika pod TU-30

2019.04.04 Układanie chodnika pod TU-30