Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Tydzień 1

2019.05.10 Układanie masy bitumicznej na ścieżce rowerowej

2019.05.10 Układanie masy bitumicznej na ścieżce rowerowej

2019.05.10 Układanie masy bitumicznej na ścieżce rowerowej

2019.05.10 Układanie masy bitumicznej na ścieżce rowerowej

2019.05.07 Układanie koszy gabionowych PD-02-001A

2019.05.07 Układanie koszy gabionowych PD-02-001A

2019.05.10 Zastawki melioracyjne na rowie RD-4

2019.05.10 Zastawki melioracyjne na rowie RD-4

2019.05.11 Układanie koszy gabionowych przepust PS-02-01

2019.05.11 Układanie koszy gabionowych przepust PS-02-01

2019.05.11 Wykonanie koszy gabionowych PD-02-001A

2019.05.11 Wykonanie koszy gabionowych PD-02-001A