Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Tydzień 2

2019.04.08 Kosze gabionowe na PS-02-02

2019.04.08 Kosze gabionowe na PS-02-02

2019.04.08 Kosze gabionowe PS-02-02

2019.04.08 Kosze gabionowe PS-02-02

2019.04.12 Darniowanie skarp w kratę

2019.04.12 Darniowanie skarp w kratę

2019.04.12 Podlewanie ułozonej darni

2019.04.12 Podlewanie ułozonej darni

2019.04.14 Czyszczenie przepustu PS-01-05

2019.04.14 Czyszczenie przepustu PS-01-05