Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Tydzień 2

2019.05.16 P7

2019.05.16 P7

2019.05.16 P7

2019.05.16 P7

2019.05.16 Magazyn soli

2019.05.16 Magazyn soli

2019.05.13 Wykonywanie koszy gabionowych PD-02-001A

2019.05.13 Wykonywanie koszy gabionowych PD-02-001A

2019.05.16 OUS

2019.05.16 OUS

2019.05.16 P6

2019.05.16 P6

2019.05.13 Wykonanie koszy gabionowych PD-02-001A

2019.05.13 Wykonanie koszy gabionowych PD-02-001A