Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Tydzień 3

2019.04.15 Umacnianie koszami gabionowymi PS-01-08

2019.04.15 Umacnianie koszami gabionowymi PS-01-08

2019.04.15 Przygotowanie przepustu PS-01-09 do umocnienia koszami gabionowymi

2019.04.15 Przygotowanie przepustu PS-01-09 do umocnienia koszami gabionowymi