Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Tydzień 3

2019.05.21 Palikowanie rowu RC-50

2019.05.21 Palikowanie rowu RC-50

2019.05.22 Konserwacja rowu RA-31

2019.05.22 Konserwacja rowu RA-31

2019.05.22 Odtworzenie rowu RC-50

2019.05.22 Odtworzenie rowu RC-50

2019.05.23 Odtworzenie rowu RC-51

2019.05.23 Odtworzenie rowu RC-51