Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Tydzień 4

2019.01.22 KRZ na drodze P-1B pod mostem MA-01

2019.01.22 KRZ na drodze P-1B pod mostem MA-01

2019.01.22 Wykonanie materaca pod przestust na drodze P-1B

2019.01.22 Wykonanie materaca pod przestust na drodze P-1B

2019.01.22 Roboty ziemne na drodze P-1B

2019.01.22 Roboty ziemne na drodze P-1B

2019.01.22 Roboty ziemne droga P-2

2019.01.22 Roboty ziemne droga P-2

2019.01.22 Roboty ziemne droga P-1b

2019.01.22 Roboty ziemne droga P-1b

2019.01.22 Roboty ziemne droga P-1b

2019.01.22 Roboty ziemne droga P-1b

2019.01.22 P-2

2019.01.22 P-2

2019.01.22 P-2

2019.01.22 P-2

2019.01.24 Obsypka przepust melioracyjny PD-01-036

2019.01.24 Obsypka przepust melioracyjny PD-01-036

2019.01.24 Materac przepust melioracyjny RP-109

2019.01.24 Materac przepust melioracyjny RP-109

2019.01.22 Wykop pod przepust PD-01-036

2019.01.22 Wykop pod przepust PD-01-036