Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Tydzień 4

2019.04.27 Kanalizacja deszczowa km 23 przy kanale śledziowym

2019.04.27 Kanalizacja deszczowa km 23 przy kanale śledziowym

2019.04.27 PS-02-06 Przygotowanie przepustu pod kosze gabionowe

2019.04.27 PS-02-06 Przygotowanie przepustu pod kosze gabionowe

2019.04.27 Konserwacja rowu melioracyjnego RP-109

2019.04.27 Konserwacja rowu melioracyjnego RP-109

2019.04.25 Zasypka przepustu na rowie RC-42

2019.04.25 Zasypka przepustu na rowie RC-42