Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Tydzień 4

2019.05.27 Odtworzenie rowu RC-51

2019.05.27 Odtworzenie rowu RC-51

2019.05.27 Konserwacja rowu RA-31

2019.05.27 Konserwacja rowu RA-31

2019.05.27 Przygotowanie rowu PD-02-016C do umocnienia koszami

2019.05.27 Przygotowanie rowu PD-02-016C do umocnienia koszami

2019.05.27 Odtworzenie rowu RC-51

2019.05.27 Odtworzenie rowu RC-51