Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Wrzesień 2017

Tydzień 1

Budowa części nurtowej obiektu MA-09 (podpora P10 i P11)

 

Tydzień 2

Betonowanie ustroju niosącego MA-09 nad podporami nurtowymi

 

Tydzień 3

Betonowanie ustroju niosącego nitki lewej obiektu WA-10

 

Tydzień 4

Podbudowa ze stabilizacji cementem w km 26+700, S7 jezdnia lewa

 

 

Druga warstwa podbudowy bitumicznej km 32+000, S7 jezdnia lewa