Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Wrzesień 2017

Roboty wykonywane we wrześniu 2017:

Zestawienie wykonywanych robót drogowych

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Trasa zasadnicza

19+250 - 20+080

Wykonanie pali przemieszczeniowych

 34+500 - 35+750

35+750 - 36+400

 17+550 - 17+980

Oczepy pali przemieszczeniowych

21+250 - 21+350

 22+050 - 22+800 P ( i pod pz2 )

 28+500 - 29+000

31+170 - 31+590

31+590 - 32+500

 32+675 - 33+130 (przy i za  PZ6)

33+130 - 34+390

17+550 - 18+020

Materac geosyntetyczny

18+900 - 19+250

20+100 - 20+450

24+530 - 24+800

24+800 - 25+345

25+345 - 25+451

25+451 - 25+517

28+500 - 29+950

29+000 - 30+050 w zakresie PZ5

29+980 - 31+080

30+080 - 31+180

32+100 - 32+300

33+050 - 33+150

33+150 - 33+230

33+520 - 33+620

33+780 - 34+050

34+750 - 34+850

18+030 - 18+900

Budowa nasypu

18+900 - 19+250

20+080 - 21+000

22+980 - 23+030

25+300 - 25+345

25+451 - 25+517

28+500 - 29+000

29+700 - 29+920

30+300 - 30+850

31+120 - 31+180

32+300 - 32+430

32+550 - 32+675

32+675 - WA12

33+100 - 33+130

33+620 - 33+800

34+480 - 35+580

29+000 - 29+650

Nasyp - skarpowanie, pobocza, pas rozdziału

18+050 - 18+900 str. P

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

20+500 - 20+600

26+750 - 27+000

18+050 - 18+900 str. P

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem - Brak możliwości prowadzenia robót ze względu na warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu)

20+400 - 20+600

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem - Brak możliwości prowadzenia robót ze względu na warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu)

22+700 - 23+030

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

26+750 - 27+000

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem - Brak możliwości prowadzenia robót ze względu na warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu)

30+500 - 30+580

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

31+160 - 31+520

 

34+850 - 35+400 

 21+600 - 21+950

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

24+180 - 24+530

30+300 - 30+850

31+160 - 31+590

34+900 - 35+200

35+400 - 34+980

19+250 - 20+080

Rozbiórka nasypu przeciążeniowego

21+420 - 21+470 str. L

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

21+560 - 22+000 str. L i P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm

23+050 - 23+395 str. P

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

23+053 - 23+400 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

 23+055 - 23+402 str. L

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

 23+050 - 23+400 str. L

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

24+165 - 24+509 str. L

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

24+150 - 24+506 str. L

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

24+165 - 24+375 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

24+150 - 24+372 str. P

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

31+210 - 31+447 str. P

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

31+210 - 31+439 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

31+213 - 31+436 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

21+560 - 22+000 str. L i P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

21+665 - 21+916 str. L

21+596 - 21+953 str. P

23+055 - 23+405 str. P

23+050 - 23+409 str. L

24+153 - 24+480 str. L

24+163 - 24+380 str. P

31+213 - 31+436 str. L

27+750 - 28+400 SP

Poprawa terenów płaskich

28+000 - 28+400

 

Pielęgnacja terenów zielonych koszenie 

23+400 - 24+160

Układanie korytek ściekowych półokrągłych

23+235 - 23+300

Układanie ścieku półokrągłego w pasie rozdziału

23+720 - 23+830

24+000 - 24+100

32+998,16 - 33+033,16

  Układanie ścieku trójkątnego

24+000 - 24+200

Roboty brukarskie

29+150 - 29+380 SP

Grabienie skarp

27+000 - 28+500

Humusowanie

29+250 - 29+380 SL

 

Humusowanie skarp i rowów/Porządkowanie terenów płaskich   

28+850 - 29+250 SP

 Humusowanie skarp i rowów

29+380 - 29+630 SP

Humusowanie skarp i rowów/Obsiew terenów płaskich mieszanką nr 1

29+150 - 29+250 SL

Porządkowanie terenów płaskich

28+850 - 29+150 SP

 

29+380 - 29+630 SP  

 

28+850 - 29+630 SP 

 

Obsiew terenów płaskich mieszanką nr 2   

23+400 - 24+160

Układanie korytek ściekowych półokrągłych/Humusowanie skarp i rowów/Układanie geowłókniny/Obsiew mieszanką nr 2

Droga lokalna P1

 

P1 6+100 - 7+150   

Pielęgnacja terenów płaskich koszenie

P1 5+716 - 5+810 SP

P1 5+350 - 5+430 SP

Droga lokalna P2

P-2A 0+000 0+080

AC16W grub. 8 cm

 

Oczepy pali przemieszczeniowych

Droga lokalna P3

Budowa nasypu

Droga lokalna P4

Roboty brukarskie

P-4W 0+000 - 0+120 str. L

AC 22P grub. 10cm/AC16W grub. 6 cm

P-4_W 1+706 - 1+855

AC22P grub.10cm

1+350 - 1+430 SP

 

Poprawa terenów płaskich/Grabienie skarp/Obsiew terenów płaskich mieszanką nr 2   

P4 1+420 - 1+500 SL

Porządkowanie terenów płaskich

P4 1+460 - 1+500 SP

Humusowanie skarp i rowów

P4 1+420 - 1+460 SL

1+705 - 1+822 SL

  Układanie ścieku trójkątnego

0+680 - 1+900

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Droga lokalna P6

P6 (zatoka autobusowa rondo 7)

Platforma robocza T08b

Droga lokalna P7

0+300 - 0+600

Budowa nasypu

 

Oczepy pali przemieszczeniowych

Droga lokalna P9

0+380 - 0+440

Budowa nasypu

Droga lokalna P10

0+022 - 0+450 SL

Pielęgnacja koszenie skarp i rowów /koszenie terenów płaskich

Droga lokalna P24

 

Oczepy pali przemieszczeniowych

Droga dojazdowa P110

0+138 - 0+200 (przy MD28)

Oczepy pali przemieszczeniowych

Węzeł Cedry

L01 0+020 - 0+060

Beton asfaltowy AC22P o gr.8cm

L01 0+000 - 0+128

 Beton asfaltowy AC22P o gr.8cm

L01 0+000 - 0+060 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

L01 0+120 - 0+320 SP

Obsiew terenów płaskich mieszanką nr 2/Humusowanie skarp i rowów

L02

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie/Roboty brukarskie

L02 0+080 - 0+325

Beton asfaltowy AC22P o gr.13cm

L02 0+000 - 0+080

 Beton asfaltowy AC22P o gr.13cm zmiana na 19 (Warstwa 10 cm i 9 cm)

L02 0+000 - 0+311 SP

Układanie ścieku trójkątnego

L03 0+000 - 0+180 SP

Obsiew mieszanką nr 2

L03 0+000 - 0+230 SP

 

Obsiew terenów płaskich mieszanką nr 2   

 

L03 0+235 - 0+330 

Beton asfaltowy AC22P o gr.13cm/Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm

L03 0+300 - 0+386 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

 

 L03 0+120 - 0+185 SP 

Grabienie terenów płaskich/Humusowanie terenów płaskich

L03 0+317 - 0+370 SP

Układanie ścieku trójkątnego

L04

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie/Roboty brukarskie

L04 0,019 - 0+050 SP

  Układanie ścieku trójkątnego

L04 0+050 - 0+213 SP

Układanie ścieku trójkątnego

Łuk pomiędzy P4 i Węzłem Cedry L04

  Układanie ścieku trójkątnego

L04 0+000 - 0+213

Beton asfaltowy AC22P o gr.8cm

 

 

Zestawienie wykonywanych robót kubaturowych

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

ROBOTY KUBATUROWE

Budynek administracyjno – biurowy

Roboty murowe parteru z pustaków ceramicznych

Roboty żelbetowe nadziemia ( zbrojenie szalowanie i betonowanie szybu windowego i belek)

Roboty żelbetowe nadziemia ( zbrojenie, szalowanie i betonowanie rdzeni)

Roboty żelbetowe nadziemia ( betonowanie słupów)

Wykonywania elementów żelbetowych parteru

Wykonanie stropu nad parterem

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie stropu nad parterem (nadbeton stropu filigran)

Budynek warsztatowo - garażowy

Roboty murowe ścian z bloczków z betonu komórkowego

Roboty murowe ścian parteru z bloczków gazobetonu

Roboty żelbetowe parteru

Boksy (miejsce składowania materiałów różnych)

Prace izolacyjne stanu zero

Budynek wiaty nad miejscami postojowymi

Prace izolacyjne stanu zero

Budynek Magazynu Znaków

Montaż konstrukcji stalowej

 

Zestawienie wykonywanych robót mostowych

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

 F2/P, F3/P

 

 Zbrojenie deskowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych/Montaż łożysk 

 

 Zbrojenie i szalowanie zwieńczenia ścianek szczelnych /Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ustroju nośnego nitki lewej/Rozszalowanie stref zakotwień/Sprężanie ustroju nośnego nitki lewej/Rozszalowanie ustroju nośnego nitki lewej 

WD-03

 Szalowanie ustroju w przęsłach 1. i 2./Prefabrykacja zbrojenia ustroju nośnego/Przygotowanie podłoża pod deskowanie przęsła 3.

 Ustawienie łożysk/Montaż łożysk

WD-04

 P1

 Zasypki ścian oporowych/Beton wyrównawczy pod oczep/Zbrojenie oczepu

 Szalowanie i prefabrykacja zbrojenia ustroju/Ustawienie łożysk

MD-05

Szlifowanie górnej powierzchni ustroju/Przygotowanie powierzchni pod izolację MMA

MA-06/L

 Zbrojenie i szalowanie ustroju/Spawanie zbrojenia ustroju

MA-06/P

 P2

 Wbijanie pali

 Przygotowanie platformy roboczej

WA-08

 P2

 Zasypki za podporą

 Przygotowanie powierzchni ustroju nitki lewej i prawej pod izolację MMA

 Przygotowanie powierzchni wsporników płyt przejściowych pod izolację z papy

 Montaż folii kubełkowej

MA-09

T8

MSS szalowanie, zbrojenie i betonowanie - etap II/Sprężanie

T8/9

Przestawienie MSS

T9

MSS szalowanie i zbrojenie - etap I

T1-7

Zbrojenie szalowanie i betonowanie bloków dla kabli zewnętrznych

T5-6

Zbrojenie szalowanie i betonowanie bloków dla kabli zewnętrznych

 T7-8

Zbrojenie szalowanie i betonowanie bloków dla kabli zewnętrznych

P10/L - S2/8

Betonowanie/Sprężanie/Przejazd wózka

P10/L - S2/9

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężanie/Przejazd wózka

P10/L - S2/10

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

P10/L - S2/11

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

P10/L - S2/12

Przejazd wózka/Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

P10/L - S2/13

Przejazd wózka/Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

P10/L - S2/14

Roboty ciesielsko - zbrojarskie

P10/L - S2/15

Roboty ciesielsko - zbrojarskie

P11/L - S3/8

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężanie i przejazd wózka

P11/L - S3/9

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężanie i przejazd wózka

P11/L - S3/10

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

P11/L - S3/11

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

P11/L - S3/12

Przejazd wózka/Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie

P11/L - S3/13

Przejazd wózka/Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie

 P11/L - S3/14

Roboty ciesielsko - zbrojarskie

P11/L - S3/15

Roboty ciesielsko - zbrojarskie

P10/P starter - etap II

Roboty ciesielsko - zbrojarskie

P11/P starter - etap II

Roboty ciesielsko - zbrojarskie

P12-P13

Roboty ciesielsko - zbrojarskie

MA-09 ist.

Przęsło 1

Gruntowanie i malowanie

Przęsło 2

 Mycie i gruntowanie

Przęsło 3

 Mycie i gruntowanie/Malowanie

Przęsło 4

 Mycie i gruntowanie/Malowanie

Przęsło 7

 Mycie i gruntowanie

 Piaskowanie szyny wózka rewizyjnego

Mur oporowy

SC01

 Montaż paneli i zasypka z zagęszczeniem/Izolacja fundamentu

SC02

 Zbrojenie deskowanie fundamentu i betonowanie - sekcja I/Zasypka/Izolacja fundamentu

WA-10

Jezdnia lewa

Montaż zbrojenia ustroju/Betonowanie ustroju/Sprężanie ustroju

 Jezdnia prawa

 

 Montaż poszycia deskowania/Montaż zbrojenia ustroju 

 Montaż wnęk i rur osłonowych sączków i wpustów/Montaż kotew talerzowych

WD-11

 P1

 Montaż muru oporowego/Zasypka pod płytę przejściową na podporze

 P5

 

 Zbrojenie ciosów podłożyskowych/Montaż łożysk/Montaż deskowania stref zakotwień 

 F4 - P5

 Montaż poszycia deskowania ustroju oraz stref zakotwień na podporze P5

 Montaż zbrojenia ustroju nośnego

WA-12

 P1

 Zasypka podpory/Izolacja wsporników pod płyty przejściowe

 P2

 Montaż zbrojenia deskowania i betonowanie płyt przejściowych/Deskowanie progu betonowego na płytach przejściowych

MA-13

 P1/L

 Wbijanie pali

P1/P

Wbijanie ścianek szczelnych

WD-14

P4

Montaż ściany oporowej/Zasypka/Beton wyrównawczy pod oczep/Montaż zbrojenia oczepu

Ustrój - Montaż poszycia deskowania/Wykonanie podbudowy pod bramkę

MD-28

Uzupełnienie grodzic stalowych

PZ

5

Szalowanie betonu podkładowego/Chudy beton/Dostawa prefabrykatów/Zbrojenie i betonowanie płyty dennej

5L

Szalowanie betonu podkładowego/Beton podkładowy/Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt dennych/Zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł wlotu i wylotu/Zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej

6

Montaż płyt drenażowo - ochronnych na izolacji

Wał Wiślany

Strona prawa

Jet - grouting

 

Zestawienie wykonywanych robót branżowych

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

20+489, 20+631, 21+885, 21+745, 22+780

Przykanalik

26+727P, 26+727L, 26+752P, 26+752L, 18+600 - 19+000

18+600-19+000, Kolizja 126C

PS-01-04

Zasypka

PS-02-04

Montaż oczepów/Wykop i skucie pali/Zasypka oczepów/Przepust melioracyjny

PS-02-05

 Bypass

PS-01-07

Pogrążanie ścianki szczelnej traconej/Przepust melioracyjny

PS-01-013a

Przepust melioracyjny

PD-02-016D

Wyciąganie ścianek/Podsypka, materace boczne, zasypka

PD-01-008

Pogrążanie ścianki szczelnej tymczasowej/Wykop i skucie pali

PD-01-014

Ścianki tymczasowe/Przepust melioracyjny

R-E15

Konserwacja mechaniczna

OUS

Kanalizacja deszczowa

140F i 140G

W150

Kanał "A"

Ścianki zabezpieczające

 Łącznica L03 Cedry

Wyloty KPED

RD-9 RD-11

Wykaszanie rowów

Kanał WZ

Wykaszanie rowów i karczowanie krzewów

 L04 0+130

Przepust drogowy

0+275 WD_L02

Przepust drogowy - odwodnienie

 P-4 W64 W66 W65 W63

Zespół oczyszczający

126C

Kolizja deszczowa

W 61 62 64 66 65 63 67 68 69 W70 W71 W72 W73 W75

Kolizje

W121

Przegrody szczelne

126C, 126B

Kolizja deszczowa i Przykanaliki

24+300-24+500

Regulacja kratek

Km 27+600

Kanał technologiczny, budowa kanalizacji 4xHDPE110

Km 30+600

Km 32+600

Km 30+400

Km 30+700

Km 30+900

OUS

Montaż złącz kablowych

Wykonanie wykopu linii kablowej

21+000 SO5

Lokalizacja uszkodzenia oświetlenia - ul. Żuławska