Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Wrzesień 2018

ROBOTY WYKONANE WE WRZEŚNIU 2018:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

DROGI

Trasa Zasadnicza

26+494 - 27+000

Budowa nasypu

33+900 -34+200

Pas rozdziału

34+450 - 34+900

Pas rozdziału

35+000 - 35+400

Pas rozdziału

35+740 - 36+607

Pas rozdziału

26+443 - 26+494

Warstwa ulepszonego podłoża

26+494 - 27+000

Warstwa ulepszonego podłoża

34+400 - 34+510

Warstwa ulepszonego podłoża

26+443 - 26+494

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

26+494 - 27+000

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

36+000 - 36+050

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

33+900 -34+200

Pobocze z kruszywa łamanego

26+443 - 26+494

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna

26+494 - 27+000

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna

36+000 - 36+100

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

Obwodnica NDG 37+000 - 38+400

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

33+900 -34+200

Pobocze z kruszywa łamanego

17+950 - 18+100

Humusowanie

18+100 - 22+050

Humusowanie pasa rozdziału

21+700 - 21+750

Humusowanie

21+950 - 22+050 JP

Humusowanie

29+600 - 32+000

Humusowanie

27+000 - 33+900

Humusowanie pas rozdziału

35+740 - 36+607

Humusowanie

34+300 - 36+000

Humusowanie

35+740 - 36+607

Humusowanie

34+900 - 35+250

Umocnienie rowów geowłókniną

22+050 - 24+600

Bariery energochłonne

29+600 - 33+900

Bariery energochłonne

18+100 - 18+220

Roboty brukarskie

20+980 - 21+180

Roboty brukarskie

25+350 - 25+400

Roboty brukarskie

27+000 - 30+300

Roboty brukarskie

31+400 - 35+570

Roboty brukarskie

34+800 - 36+500

Roboty brukarskie

26+443 - 27+000

Bruki - krawędzie

29+681 - 32+320

Bruki - krawędzie

34+450 - 34+900

Bruki - pas rozdziału

35+740 - 36+607

Bruki - pas rozdziału

27+000 - 29+650

Ścieki skarpowe

17+550 - 25+314

Oznakowanie poziome

24+800 - 33+900

Oznakowanie poziome

21+100 - 24+800

Ogrodzenia

29+681 - 32+320

Umocnienie skarpy wzdłuż kanału WZ

29+500 - 32+500 str. P

Naprawa skarp

25+362 - 25+515 str. L i P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

26+491- 26+547 str. L i P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

26+600 - 26+747 str. P i L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

34+248 - 34+391 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

35+965 - 36+106 P i L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

37+300 - 37+440 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

37+810 - 37+980 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9cm)

36+798 - 36+844 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

36+825 - 37+264 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

28+435 - 28+513 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

30+769 - 30+833 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

34+610 -34+762 str. L i P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

34+665 - 34+760 S-7 str. P przejazd awaryjny

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

36+585 - 36+775 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

36+810 -36+849 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

D-1

Beton asfaltowy AC22P o gr.10 cm

25+362 - 25+515 str. P i L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

26+492 - 26+547 str. L i P

 Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

26+600 - 26+747 str. P i L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

28+430 - 28+550 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

30+833 - 31+216 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

30+744 - 31+213 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

34+123 - 34+385 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

34+233 - 34+320 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

34+612 - 34+768 str. L i P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

35+949 - 36+111 str. P i L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

36+496-36+787 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

34+665 - 34+760 S-7 str. L i P przejazd awaryjny

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

36+810 - 36+854 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

37+296 - 37+447 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

37+810 - 37+980 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

27+004 - 30+816 str. P

Warstwa ścieralna gr. 4cm

29+660 - 30+325 str. L

Warstwa ścieralna gr. 4cm

30+816 - 30+910 str. P

Warstwa ścieralna gr. 4cm

30+325 - 31+219 str. L

Warstwa ścieralna gr. 4cm

31+813 - 32+696 str. L

Warstwa ścieralna gr. 4cm

32+333 - 32+696 str. P

Warstwa ścieralna gr. 4cm

32+765 - 33+895 str. P

Warstwa ścieralna gr. 4cm

33+582 - 34+230 str. L

Warstwa ścieralna gr. 4cm

34+230 - 34+317 str. L

Warstwa ścieralna gr. 4cm

30+740 - 30+910 przejazd awaryjny

Warstwa ścieralna gr. 4cm

36+115 - 36+607 str. P

Warstwa ścieralna gr. 4cm

36+607 - 36+736 str. P

Warstwa ścieralna gr. 4cm

36+112 - 36+674 str. L

Warstwa ścieralna gr. 4cm

Obwodnica NDG JL

Roboty brukarskie, wykonanie poboczy

Obwodnica NDG JP

Frezowanie jezdni prawej + łącznica

Obwodnica NDG JP

Demontaż barier

Obwodnica NDG JP

Bruki - krawędzie

Obwodnica NDG JP

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna

Droga lokalna P1

0+200 - 0+540

Płotki naprowadzające

Droga lokalna P3

0+000 - 0+400

Budowa nasypu

0+800 - 0+860

Roboty brukarskie

0+000 - 0+500

Wykonanie nasypu pod chodnik

0+600 - 0+716, 0+788 - 0+900

AC16W grub.8 cm

Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem/Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Droga lokalna P4

2+400 - 2+540

Frezowanie

P-4 1+900 - 2+517, P-4A

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna

P4 P 2+448 - 2+518

AC22P grub.7cm/AC16W grub.5 cm

Droga lokalna P7

0+230 - 0+250

Materac

0+620 - 0+700

Materac

0+300 - 0+700

Nasyp

0+300 - 0+700

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

0+242 - 0+700

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej

Budowa nasypu/Roboty brukarskie

Droga lokalna P8

Pogrążanie ścianki SCS-LIN-S7-01

Droga lokalna P9

Roboty brukarskie

Droga lokalna P23

Rozbiórka nasypu przeciążającego/Wzmocnienie podłoża

Droga lokalna P24

Umocnienie rowów geowłókniną

Droga lokalna P9

Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem/Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego/Roboty brukarskie

Droga dojazdowa P105

Rozbiórka nasypu przeciążającego

Droga dojazdowa P105B

Warstwa wiążąca gr. 5 cm z AC16W/Warstwa ścieralna o gr. 4 cm z AC11S

Droga dojazdowa P106

Rozbiórka nasypu przeciążającego

0+800 - 1+250

Budowa nasypu

0+008 - 0+160

Budowa nasypu

Droga dojazdowa P107

1+650 - 2+060

Materac

Droga dojazdowa P107, P107b, P108

Wzmocnienie podłoża/Nasyp

Droga dojazdowa P108

Budowa nasypu

Droga dojazdowa P109

0+000 - 0+200

Materac

Budowa nasypu

Droga dojazdowa P110

Wzmocnienie gruntu

OUS Dworek

Nasyp/Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

Węzeł Dworek

L02 i L04

Budowa nasypu

L01 i L03

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

L02 0+070 - 0+600

Warstwa ścieralna gr. 4cm o uziarnieniu 0/11mm

L03 0+087 - 0+143

Warstwa ścieralna gr. 4cm o uziarnieniu 0/11mm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej/Humusowanie/Roboty brukarskie

DK-7 Węzeł Dworek (km 0 +000 - 0+356)

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna

Droga D-1

Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm

Rondo Dworek

Budowa nasypu/Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

ROBOTY KUBATUROWE

Budynek administracyjno - biurowy

Montaż płyt włókno - cementowych na tarasie

Budynek warsztatowo-garażowy

Roboty posadzkarskie - płytki gresowe

Budynek warsztatowo-garażowy

Posadzki żywiczne

Budynek warsztatowo-garażowy

Roboty wykończeniowe ścian i sufitów ( GK + malowanie)

Budynek warsztatowo-garażowy

Montaż obróbek blacharskich pokrycia dachowego

Budynek warsztatowo-garażowy

 Montaż instalacji wentylacyjnych wewn. + Instalacji sanitarnych

Budynek warsztatowo-garażowy

Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

Budynek warsztatowo-garażowy

Roboty elewacyjne - cokół klinkierowy

Budynek warsztatowo-garażowy

Montaż zabudów stałych na obiekcie

Budynek warsztatowo-garażowy

Wyposażenie

Magazyn znaków

Posadzki żywiczne

Wiata nad miejscami postojowymi

Wykończenia

 Miejsce składowania materiałów różnych

Wykończenia

Budynek warsztatowo-garażowy

Wykończenia

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

EKRANY AKUSTYCZNE

E11,E3,E8, E1, E1, E3, E7, E9, EP1

Montaż podwalin i wypełnień

E10, EP5

Montaż konstrukcji wsporczej

E10

Betonowanie głowic

     

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

MOSTY

MA-01

 M-ż drenaży na płycie pomostu - JP  

 Montaż barier - JP

 Izolacja na kapach (kapa górna) - JP  

 JP - Warstwa wiążąca etap 1 i 2 /Warstwa ścieralna z asfaltu lanego - etap 1i 2/Próbne obciążenie - statyczne

 JL - Warstwa wiążąca z asfaltu lanego - etap 2/Warstwa ścieralna etap 2

 Profilowanie stożków przyczółków/Roboty brukarskie/Warstwa ścieralna na dojazdach

 JP -Osadzenie wpustów

 Zabruk na stożkach i pod obiektem

 Antykorozja betonu

WD-03

 Beton kapy zachodniej - etap I i II

 Betonowanie kapy wschodniej - etap I i II

 Zbrojenie kap wschodniej 

 Antykorozja 

 Profilowanie stożków 

 Montaż kotew barier energochłonnych

 Zabruk przy F2

 Zbrojenie wsporników latarniowych na kapie wsch.

 Spoinowanie desek gzymsowych na kapie wschodniej

 Montaż odwodnienia

 Roboty brukarskie

 M-ż zbrojenia i m-ż desek gzymsowych na ścianach skośnych 

 Próbne obciążenia statyczne 

WD-04

 Umocnienia kostka brukową / Profilowanie stożków / Prace porządkowe

MD-05

 M-ż desek gzymsowych i krawężników

 M-ż zbrojenia i betonowanie kap i montaż kotew do barier 

 Zasypka na P2

 Stabilizacja pod płytę najazdową na P2

MA-06

 Zabruki w pasie rozdziału i przy skrzydłach

 Warstwa ścieralnej etap 1 i 2- JL

 Warstwa ścieralnej etap 1 - JP

 Roboty brukarskie

 Nawierzchnio - izolacja - JP

 M-ż barier - JP

 Stabilizacja pod płytę najazdową na P2

WA-08

 Nawierzchnio - izolacja kap chodnikowych

 Montaż odwodnienia

 Montaż barier JL I JP

 Warstwa wiążąca - trójkąty

 Warstwa wiążąca - etap 2 - JL

ROBOTY HYDROTECHNICZNE

 Umocnienie podpór

 Prowadzenie prac czerpalnych/Zatapianie Big Bagów

 Nabrzeże

 Wypełnianie Big Bag-ów C12/15

 Podpora 9

 Dostawa faszyny, wykonanie materacy faszynowych wraz z ich zatopieniem

 Podpora 9

 Wykonanie podsypki z tłucznia kamiennego na geowłókninie

 Podpora 9

 Wykonanie narzutu kamiennego pomiędzy materacem a palami rurowymi

 Podpora 9

 Wypełnianie Big Bag-ów C12/15

 Podpora 9

 Przyjęcie dostaw kamienia

 Podpora 9

 Wykonanie palisady z pali drewnianych 

 Podpora 4, 7

 Wykonanie podsypki piaskowej, zagęszczenie, ułożenie geowłókniny, ułożenie narzutu kamiennego

MA-09

 P1

 Montaż i betonowanie dylatacji, dozbrajanie i deskowanie wnęk

 P1

 Wykonanie zbrojenia - skrzydełko zamykające

 P1L

 Beton ochronny na płycie najazdowej

 P1-P13 J.L.

 Żywica na kapach warstwa gruntująca+ konstrukcyjna/Wyrównania płyty asfaltem twardolanym pod MMA

  P1-P10 J.P.; P9-P12 J.L.

 Śrutowanie pod izolację MMA w jezdni

  P4-P13 J.L.

 Wyrównania płyty asfaltem twardolanym pod MA

  P11-P13 J.P.

 Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

  P11-P13 J.P.

 Montaż krawężników

 P2-P12 J.L

 Antykorozja betonu- przygotowanie powierzchni- filary, ustrój

  P6-P11 J.P

 Antykorozja betonu- przygotowanie powierzchni- ustrój

  P6-P11 J.L i J.P

 Antykorozja betonu- malowanie powierzchni- ustrój

  P2-P8 J.P.; P9-P13 J.L.

 Izolacja MMA w jezdni

  P9-P13 J.P.

 Izolacja MMA pod kapami

 P13/P

 Piaskowanie, dozbrajanie i deskowanie wnęk dylatacyjnych/ Betonowanie dylatacji

 P13

 Zasypka za przyczółkiem i formowanie stożków/ Deskowanie i betonowanie płyt przejściowych

WA-10

 Grunt zbrojony na P2

 Montaż odwodnienia pod płytę przejściową na P2

 Betonowanie betonu ochronnego na P1

 Beton wyrównawczy na płycie P 2P

 Betonowanie gzymsów skrzydełka P2

 P2L i P2P- Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty najazdowej

 P2L i P2P - Deskowanie i betonowanie dylatacji

 P2 - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie oczepów przyczółków

 P2 - Przygotowanie powierzchni skrzydełek i kap do antykorozji

 P2 - Śrutowanie pod izolację w jezdni

 P1 - Montaż krawężników zanikających

MA-09 ist

 P6 - Mycie i malowanie

WD-11

 Antykorozja w przęśle F3/F4 i F4/P5

 Przygotowanie kap (strefy dylatacyjne) do betonowania 

 P5 - Betonowanie betonu ochronnego płyty przejściowej P5 etap II/Izolacja na zimno betonu ochronnego płyty przejściowej

 Betonowanie stref dylatacyjnych kap chodnikowych przy podporze P5

 Betonowanie oczepu muru oporowego P5 w części pod ustrojem

 Montaż bariery energochłonnej na kapie zachodniej bez stref dylatacyjnych

 Śrutowanie ustroju pod izolację MMA na jezdni

 Ustawianie krawężników zanikających na dojeździe do podpory P5

 P1 - Montaż kotew barier energochłonnych w strefie dylatacji/Betonowanie kapy przy dylatacji

 Układanie izolacji MMA - jezdnia

 Próbne obciążenie

 Montaż odwodnienia w przęśle F4/P5

WA-12

 Ułożenie drenów prefabrykowanych

 Układanie nawierzchni wiążącej na obu nitkach

 Ułożenie zewnętrznych pasów ścieralnej z asfaltu lanego

 Zabruk z kostki betonowej w pasie rozdziału

 Nawierzchnia ścieralna – nitka lewa i prawa

MA-13

 Szalowanie i betonowanie ustroju prawej nitki 

 Zasypka pod płyty przejściowe P2 

 P1/JL i P2/JL - Ustawianie, dozbrojenie i betonowanie dylatacji 

 P1/JP i P2/JP - Ustawianie i dozbrojenie dylatacji

 Osadzanie sączków i wpustów na lewej i prawej nitce

 Zasypka po płytę przejściową P2L

 P1/JP - Zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty przejściowej/Izolacja na zimno płyty przejściowej/Szalowanie i betonowanie betonu ochronnego płyt przejściowych/Izolacja z papy na płytach przejściowych

 Montaż kotew talerzowych

 Montaż kotew pod bariery energochłonne

 Montaż desek gzymsowych na obu nitkach

 Piaskowanie ustroju pod izolację z MMA

 Ustawianie krawężników - kapy zewnętrzne

 P2 - Montaż rur osłonowych kolektora na podporze

 P1/JL - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej/Izolacja płyty przejściowej/Izolacja z papy na płycie przejściowej 

 P2/JP - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej/Szalowanie i betonowanie betonu ochronnego płyt przejściowych/Izolacja z papy na płytach przejściowych

 P2/JL - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej/szalowanie i betonowanie betonu ochronnego płyt przejściowych/Izolacja z papy na płytach przejściowych

 Izolacja MMA pod kapami

 Montaż kolektora za podporą P2 w zasypce

 Zbrojenie kap chodnikowych

 Układanie desek gzymsowych w pasie rozdziału

 Nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach

WD-14

P4 - Izolacja na zimno płyty przejściowej/ Izolacja z papy na płycie przejściowej

P1 i P4 - Szalowanie i betonowanie betonu ochronnego na płycie przejściowej etap I i II/ Izolacja na zimno betonu ochronnego

P4L i P4P - Beton podkładowy pod oczepy murów oporowych/ Montaż desek gzymsowych na murze oporowym

 Zbrojenie i betonowanie oczepu muru oporowego P1L

 Montaż barier energochłonnych/ Montaż desek gzymsowych i krawężników w strefie dylatacyjnej 

 Betonowanie oczepu muru oporowego P1P

 Montaż krawężników na dojeździe do podpory P4

 Ustawianie krawężników na dojeździe do podpory P1

 Zbrojenie kap w strefie dylatacyjnej

PZ

7

Izolacja MMA

S7

Pogrążanie ścianki SCS-LIN-S7-01

P110

 Pogrążanie ścianek szczelnych SCS-106 w km 0+670 – 0+700/Montaż ściągów na ściankach SCS-105 i SCS-106

MD-27

 Pogrążanie ścianek szczelnych/ Montaż rozparcia tymczasowego pod palownice

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

BRANŻE

Budowa kanalizacji deszczowej przy obiekcie MD-05

Montaż wylotów na przykanalikach, km 17+500 do 36+700

Regulacja krat na wpustach deszczowych 17+200 do 36+700 

Odwodnienie drogi P 2, P 3 Cedry Małe

Melioracje

Budowa przepustu na drodze P-109: PD-02-005A, PD-02-006A

Budowa przepustu PD-01-028 P-23

Budowa drenażu wzdłuż ścianki WZ i wzdłuż ścianki szczelnej droga P-110

OUS

Kontynuacja robót przy zbiorniku ZR 3

Wodociągi

Budowa sieci wodociągowej PW-16 w drodze P-7

Roboty teletechniczne

28+600 - 28+900, 21+000 - 21+150

Budowa kanalizacji 4xHDPE110

30+400 - 30+900, 31+600 - 32+400

Budowa kanalizacji 4xHDPE110

30+400 – 32+400

Posadowienie studni SKM-3

Roboty energetyczne

Cedry Małe

Kabel łącznikowy ist. oświetlenia

Obręb Kanału Śledziowego str. P

Oświetlenie

Węzeł Dworek

Kabel zasilający pomiędzy ZK8 - Zk9

WA-08 - MA-09

Montaż linii kablowych oświetleniowych i montaż fundamentów

Kanał Śledziowy

Podwieszenie rur pod mostem oraz montaż fundamentów oświetleniowych

10 SO

Montaż szafy oświetleniowej/Montaż lamp oświetleniowych

11 SO

Montaż szafy oświetleniowej/Montaż lamp oświetleniowych - Trasa Główna/Budowa linii oświetleniowych

Kierunek Błotnik

Przełożenie lamp oświetleniowych

MA-09

Montaż zasilania mostu

7SO i 8SO

Montaż linii kablowych oświetleniowych

8SO

Montaż fundamentów oświetleniowych szafy

 

Montaż złącz pomiarowych OUS

Węzeł Cedry

Połączenie słupów oświetleniowych