Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Wrzesień 2019

ROBOTY WYKONANE WE WRZEŚNIU 2019:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

P10, P24, P105, P106, P110, P110c

Porządkowanie terenów płaskich

P1B, P4/P4a, P4, P7, P9, P10, P23, P24

Humusowanie

P105, P106, P107b, P110, P110c

Humusowanie

DS5, P110C/P10

Humusowanie

Rondo Dworek

Humusowanie

P6 zatoka autobusowa

Humusowanie

P23a

Naprawa poboczy

S7

Humusowanie

S7

Palisady

S7

Poprawa bruków oraz poboczy

S7

Udrożnienie i sprzątanie rowów drogowych

P23, P107b, DK7

Odmulanie rowu

P24, P107B

Umocnienie rowu

34+080

Ściek skarpowy, umocnienie rowu

DK7

Oczyszczenie nawierzchni


Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

ROBOTY KUBATUROWE

-

-

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

EKRANY AKUSTYCZNE

 

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

MA-01

Umocnienie pod obiektem/Dylatacje na chodnikach

Humusowanie/Zalewki przy krawężnikach/Schody skarpowe

MD-02

Humusowanie

WD-03

Roboty brukarskie/Schody skarpowe

Antykorozja na balustradach/Deski gzymsowe - spoinowanie

WD-04

Dylatacje na chodnikach/Zalewki przy krawężnikach/Roboty brukarskie

MD-05

Roboty brukarskie/Umocnienie koryta rzeki/Humusowanie

MA-06

Roboty brukarskie/Umocnienie koryta rzeki/Schody skarpowe

Humusowanie/Dylatacje na chodnikach/Antykorozja betonu

MD-07

Roboty brukarskie/Umocnienie koryta rzeki/Humusowanie

PZ1L, PZ1P, PZ2P

Roboty brukarskie

PZ1, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PZ7

Roboty brukarskie

PZ1, PZ2, PZ3, PZ5, PZ6, PZ7

Uszczelnienie między prefabrykatami

PZ1L, PZ1P, PZ2P

Uszczelnienie między prefabrykatami

PZ1 - PZ6, PZ7L

Humusowanie

TU-30

Roboty brukarskie

WA-08

Montaż geokraty pod wiaduktem/Humusowanie i obsianie trawą skarp P1L i P2L

MA-09 ist

Usuwanie starych kotew pętlicowych - strona prawa

Demontaż bariery - strona prawa

Naprawa nawierzchnioizolacji chodnika lewego/ Naprawa wykutych wnęk żywicą z piaskiem

Nawierzchnia renowacyjna chodnika lewego - warstwa 2mm

Montaż bariery drogowej - strona lewa

MA-09

Antykorozja przęsła P9 - P10 - nitka lewa

Umocnienie skarp i stożków

Montaż schodów skarpowych P1 i P13

Montaż drobnych konstrukcji stalowych w skrzynkach ustroju

Montaż balustrad schodów skarpowych P1 i P13

Humusowanie i obsianie trawą skarp P1 i P13

S.C.-02

Umocnienie z kostki kamiennej przy podstawie muru

WA-10

Montaż geokraty pod wiaduktem

Humusowanie i obsianie trawą skarp P1L i P2L

WA-12

Schody skarpowe/Roboty brukarskie/Zalewki na warstwie ścieralnej

Umocnienie terenu pod obiektem

WA-12A

Schody skarpowe/Roboty brukarskie/Montaż balustrad/Umocnienie terenu pod obiektem

MA-13

Wykończenia szczelin dylatacyjnych przyczółków.

MD-27

Zalewki wzdłuż krawężników/Wymiana krawężnika na dojeździe

MD-28

Zalewki wzdłuż krawężników/Deski gzymsowe - czyszczenie/Antykorozja betonu

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

S7

Wykaszanie rowów

S7

Umocnienia przegród szczelnych brukiem kamiennym

S7

Wykonywanie materacy gabionowych na przepustach melioracyjnych

S7

Demontaż zasilania tymczasowego